ÁO PHÔNG HỌA TIẾT HOA Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

4873/153

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT HOA từ Zara

Áo phông dáng thụng cổ tròn, cộc tay, in họa tiết hình hoa phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT HOA từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT HOA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng