ÁO PHÔNG HỌA TIẾT CHỮ "FRESH" Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

1259/602

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT CHỮ " từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT CHỮ " từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Gấu may cao thấp trước sau, đáp họa tiết chữ lấp lánh phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT CHỮ " từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT CHỮ " từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT CHỮ " từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng