ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẦU SỌ Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh biển

4889/679

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẦU SỌ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẦU SỌ từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Họa tiết hình đầu lâu phối vải nhung phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẦU SỌ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẦU SỌ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẦU SỌ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng