ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẦU SỌ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

0722/437

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẦU SỌ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẦU SỌ từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay, in họa tiết hình đầu sọ phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 189 CM CỠ L

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẦU SỌ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẦU SỌ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẦU SỌ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẦU SỌ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng