ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẠI DƯƠNG Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh da trời

5643/544

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẠI DƯƠNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẠI DƯƠNG từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Cài khuy ở vai, in họa tiết chủ đề đại dương phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẠI DƯƠNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẠI DƯƠNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG HỌA TIẾT ĐẠI DƯƠNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng