ÁO PHÔNG HÌNH ĐẦU SỌ VÀ TIA CHỚP Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng ngà

6061/663

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG HÌNH ĐẦU SỌ VÀ TIA CHỚP từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG HÌNH ĐẦU SỌ VÀ TIA CHỚP từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Phía trước in họa tiết và đáp kim sa trang trí.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG HÌNH ĐẦU SỌ VÀ TIA CHỚP từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG HÌNH ĐẦU SỌ VÀ TIA CHỚP từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG HÌNH ĐẦU SỌ VÀ TIA CHỚP từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng