ÁO PHÔNG DỆT KIM HOA VĂN CA RÔ NHÍ Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

4938/004

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG DỆT KIM HOA VĂN CA RÔ NHÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG DỆT KIM HOA VĂN CA RÔ NHÍ từ Zara

Áo phông dệt kim dáng rộng cổ tròn, cộc tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG DỆT KIM HOA VĂN CA RÔ NHÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG DỆT KIM HOA VĂN CA RÔ NHÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG DỆT KIM HOA VĂN CA RÔ NHÍ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG DỆT KIM HOA VĂN CA RÔ NHÍ từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG DỆT KIM HOA VĂN CA RÔ NHÍ từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG DỆT KIM HOA VĂN CA RÔ NHÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng