ÁO PHÔNG COTTON HỮU CƠ Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh da trời

1887/421

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG COTTON HỮU CƠ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG COTTON HỮU CƠ từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cotton dáng suông, cổ chữ V, cộc tay.

JOIN LIFE

Care for fiber: Bông hữu cơ.

Bông hữu cơ được trồng theo các phương pháp giúp bảo vệ môi trường cũng như luân canh và sử dụng phân bón tự nhiên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 189 CM CỠ L

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG COTTON HỮU CƠ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG COTTON HỮU CƠ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG COTTON HỮU CƠ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG COTTON HỮU CƠ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng