ÁO PHÔNG CHẦN CHỈ NỔI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

6050/076

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CHẦN CHỈ NỔI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CHẦN CHỈ NỔI từ Zara

Áo phông tay sát nách, chần chỉ nổi dọc phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CHẦN CHỈ NỔI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CHẦN CHỈ NỔI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CHẦN CHỈ NỔI từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG CHẦN CHỈ NỔI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng