ÁO PHÔNG CHẤM BI IN CHỮ Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng/Đỏ

0264/310

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CHẤM BI IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CHẤM BI IN CHỮ từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Chi tiết in chữ ở phía trước.

JOIN LIFE
Care for fiber: Bông hữu cơ. Bông hữu cơ được trồng theo các phương pháp giúp bảo vệ môi trường cũng như luân canh và sử dụng phân bón tự nhiên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CHẤM BI IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CHẤM BI IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CHẤM BI IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG CHẤM BI IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG CHẤM BI IN CHỮ từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG CHẤM BI IN CHỮ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng