ÁO PHÔNG CỔ TRỤ Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

5039/049

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ trụ, tay dài phồng.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng