ÁO PHÔNG CỔ TRỤ Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

0264/021

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ trụ, cộc tay.

JOIN LIFE Care for fiber: Bông hữu cơ. Bông hữu cơ được trồng theo các phương pháp giúp bảo vệ môi trường cũng như luân canh và sử dụng phân bón tự nhiên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG CỔ TRỤ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng