ÁO PHÔNG CỔ TRÒN XẺ CÓ KHUY Chi tiết

 

MÀU: Màu xám than

7772/420

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CỔ TRÒN XẺ CÓ KHUY từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CỔ TRÒN XẺ CÓ KHUY từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ tròn xẻ, tay ngắn có gấu lật. Túi phía trước có miếng đáp. Phối chi tiết bằng vải khác màu.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CỔ TRÒN XẺ CÓ KHUY từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CỔ TRÒN XẺ CÓ KHUY từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CỔ TRÒN XẺ CÓ KHUY từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng