ÁO PHÔNG CỔ TRÒN Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

0977/415

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CỔ TRÒN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CỔ TRÒN từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ tròn, cộc tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 189 CM CỠ L

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CỔ TRÒN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CỔ TRÒN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CỔ TRÒN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG CỔ TRÒN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng