ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V Chi tiết

 

MÀU: Than củi

4174/153

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông kiểu bạc màu, cổ chữ V, cộc tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng