ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V Chi tiết

 

Màu trắng - 0264/173

Áo phông cổ chữ V, cộc tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

  • Thành phần và lưu ý
  • Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng
  • Gửi, Đổi và Hoàn trả hàng
  • CHIA SẺ
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V từ Zara