ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN Chi tiết

 

Màu xanh rêu - 4424/021

Áo phông cổ chữ V, cộc tay.

Care for fiber: 100% bông hữu cơ. Bông hữu cơ được trồng theo các phương pháp giúp bảo vệ môi trường như luân canh hoặc sử dụng phân bón tự nhiên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM


JOIN LIFE
Care for fiber: 100% bông hữu cơ.
Bông hữu cơ được trồng theo các phương pháp giúp bảo vệ sự đa dạng sinh học như luân canh hoặc sử dụng phân bón tự nhiên.

2. Chọn cỡ

Chọn cỡ

  • Thành phần và lưu ý
  • Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng
  • Gửi, Đổi và Hoàn trả hàng
  • SHARE
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara

1. Chọn màu

6 MORE COLORS