ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh rêu

4424/021

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ chữ V, cộc tay.

JOIN LIFE

Care for fiber: 100% bông hữu cơ. Bông hữu cơ được trồng theo các phương pháp giúp bảo vệ môi trường như luân canh hoặc sử dụng phân bón tự nhiên.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM


JOIN LIFE
Care for fiber: 100% bông hữu cơ.
Bông hữu cơ được trồng theo các phương pháp giúp bảo vệ sự đa dạng sinh học như luân canh hoặc sử dụng phân bón tự nhiên.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng