ÁO PHÔNG CƠ BẢN GẤU BO TRÒN Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

4772/110

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN GẤU BO TRÒN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN GẤU BO TRÒN từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông cổ tròn có chi tiết chữ V, tay ngắn có gấu lật. Vạt tròn xẻ.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN GẤU BO TRÒN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN GẤU BO TRÒN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CƠ BẢN GẤU BO TRÒN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng