ÁO PHÔNG CÓ VIỀN KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng ngà

7568/024

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CÓ VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CÓ VIỀN KHÁC MÀU từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo phông có gân nổi cổ tròn, cộc tay. Cổ và tay áo có viền khác màu.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CÓ VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CÓ VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CÓ VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG CÓ VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG CÓ VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG CÓ VIỀN KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng