ÁO PHÔNG CÓ NÚT BUỘC BÊN HÔNG Chi tiết

 

MÀU: Màu nâu nhạt

5644/151

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CÓ NÚT BUỘC BÊN HÔNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CÓ NÚT BUỘC BÊN HÔNG từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Gấu may bất đối xứng, buộc nút bên hông.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CÓ NÚT BUỘC BÊN HÔNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CÓ NÚT BUỘC BÊN HÔNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CÓ NÚT BUỘC BÊN HÔNG từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO PHÔNG CÓ NÚT BUỘC BÊN HÔNG từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO PHÔNG CÓ NÚT BUỘC BÊN HÔNG từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO PHÔNG CÓ NÚT BUỘC BÊN HÔNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng