ÁO PHÔNG CÓ MIẾNG ĐÁP HÌNH BỂ CÁ Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

5643/542

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG CÓ MIẾNG ĐÁP HÌNH BỂ CÁ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG CÓ MIẾNG ĐÁP HÌNH BỂ CÁ từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Có miếng đáp họa tiết hình bể cá phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG CÓ MIẾNG ĐÁP HÌNH BỂ CÁ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG CÓ MIẾNG ĐÁP HÌNH BỂ CÁ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG CÓ MIẾNG ĐÁP HÌNH BỂ CÁ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng