ÁO PHÔNG BUỘC DÂY SAU LƯNG Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

5048/111

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG BUỘC DÂY SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG BUỘC DÂY SAU LƯNG từ Zara

Áo phông cổ tròn, tay lỡ. Sau lưng xẻ chữ V, có dây buộc.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG BUỘC DÂY SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG BUỘC DÂY SAU LƯNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG BUỘC DÂY SAU LƯNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng