ÁO PHÔNG ĐÁP TRANG TRÍ Chi tiết

 

MÀU: in họa tiết 2

5039/603

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Phía trước in họa tiết chữ và đáp hình trang trí. Nút thắt ở giữa gấu phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG ĐÁP TRANG TRÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng