ÁO PHÔNG ĐÁP HÌNH MIẾNG DƯA HẤU Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

6201/500

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG ĐÁP HÌNH MIẾNG DƯA HẤU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG ĐÁP HÌNH MIẾNG DƯA HẤU từ Zara

Áo phông chấm bi cổ tròn, cộc tay. Đáp trang trí phía trước, sau lưng xẻ hình giọt lệ và cài khuy.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG ĐÁP HÌNH MIẾNG DƯA HẤU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG ĐÁP HÌNH MIẾNG DƯA HẤU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG ĐÁP HÌNH MIẾNG DƯA HẤU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng