ÁO PHÔNG ÁNH KIM LOẠI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

3366/660

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO PHÔNG ÁNH KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO PHÔNG ÁNH KIM LOẠI từ Zara

Áo phông cổ tròn, cộc tay. Họa tiết Metallica phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO PHÔNG ÁNH KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO PHÔNG ÁNH KIM LOẠI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO PHÔNG ÁNH KIM LOẠI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng