ÁO NHUỘM TIE DYE VÀ THÊU HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu xám

5107/049

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO NHUỘM TIE DYE VÀ THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO NHUỘM TIE DYE VÀ THÊU HỌA TIẾT từ Zara

Áo vải rũ cổ tròn, tay dài phồng. Thêu họa tiết khác màu và đính cườm trang trí. Khuy cài sau lưng.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO NHUỘM TIE DYE VÀ THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO NHUỘM TIE DYE VÀ THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO NHUỘM TIE DYE VÀ THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO NHUỘM TIE DYE VÀ THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO NHUỘM TIE DYE VÀ THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO NHUỘM TIE DYE VÀ THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng