ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT VÀ PHỐI TUA RUA Chi tiết

 

MÀU: Xanh dương

0085/004

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT VÀ PHỐI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT VÀ PHỐI TUA RUA từ Zara

Áo nỉ cổ tròn, dài tay, thêu họa tiết nhiều màu phối tua rua. Gấu xẻ hai bên, kiểu xổ chỉ.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT VÀ PHỐI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT VÀ PHỐI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT VÀ PHỐI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT VÀ PHỐI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT VÀ PHỐI TUA RUA từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT VÀ PHỐI TUA RUA từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng