ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng mù tạt

1701/051

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara

Áo nỉ cổ tròn, tay dài, thêu chữ khác màu trang trí.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO NỈ THÊU HỌA TIẾT KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng