ÁO NỈ CỔ BẤT ĐỐI XỨNG Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng

0264/070

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO NỈ CỔ BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO NỈ CỔ BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara

Áo nỉ cổ cao may bất đối xứng.

JOIN LIFE
Care for fiber: Bông hữu cơ. Bông hữu cơ được trồng theo các phương pháp giúp bảo vệ môi trường cũng như luân canh và sử dụng phân bón tự nhiên.
CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 177 CM

Hình ảnh 3 / ÁO NỈ CỔ BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO NỈ CỔ BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO NỈ CỔ BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO NỈ CỔ BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng