ÁO MAY VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu nâu nhạt

6254/011

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO MAY VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO MAY VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo dệt kim cổ tròn, cộc tay. Xẻ gấu hai bên. May viền màu tương phản.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO MAY VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO MAY VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO MAY VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO MAY VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO MAY VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO MAY VIỀN MÀU TƯƠNG PHẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng