ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST Chi tiết

 

MÀU: Màu nâu nhạt

0014/013

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo dệt kim có gân, cổ may bất đối xứng, dài tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng