ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

0014/013

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara

Áo dệt kim có gân, cổ may bất đối xứng, dài tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO MAY CỔ BẤT ĐỐI XỨNG THUỘC BỘ SƯU TẬP MINIMALIST từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng