ÁO LIỀN QUẦN CÀI KHUY MÀU VÀNG MÙ TẠT Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng mù tạt

1165/555

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO LIỀN QUẦN CÀI KHUY MÀU VÀNG MÙ TẠT từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO LIỀN QUẦN CÀI KHUY MÀU VÀNG MÙ TẠT từ Zara

Áo liền quần cổ ngang, có quai đeo vai điều chỉnh được bằng khuy cài. Chi tiết thùa khuyết khác màu. Nẹp áo đính khuy trang trí phía trước. Túi hai bên đính nhãn trang trí.

Hình ảnh 3 / ÁO LIỀN QUẦN CÀI KHUY MÀU VÀNG MÙ TẠT từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO LIỀN QUẦN CÀI KHUY MÀU VÀNG MÙ TẠT từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO LIỀN QUẦN CÀI KHUY MÀU VÀNG MÙ TẠT từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO LIỀN QUẦN CÀI KHUY MÀU VÀNG MÙ TẠT từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO LIỀN QUẦN CÀI KHUY MÀU VÀNG MÙ TẠT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng