ÁO LEN PHỐI DẢI TRANG TRÍ Chi tiết

 

MÀU: Màu trắng

2142/010

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO LEN PHỐI DẢI TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO LEN PHỐI DẢI TRANG TRÍ từ Zara

Áo len dệt kim cổ tròn, cộc tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO LEN PHỐI DẢI TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO LEN PHỐI DẢI TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO LEN PHỐI DẢI TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO LEN PHỐI DẢI TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO LEN PHỐI DẢI TRANG TRÍ từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO LEN PHỐI DẢI TRANG TRÍ từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng