ÁO LEN MÓC NHIỀU MÀU Chi tiết

 

MÀU: Nhiều màu

6873/029

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO LEN MÓC NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO LEN MÓC NHIỀU MÀU từ Zara

Áo cổ yếm, tay sát nách phối viền khác màu.

JOIN LIFE

Care for fiber: tối thiểu 15% là cotton tái chế. Việc sản xuất từ vải tái chế ảnh hưởng đến môi trường ít hơn, tiêu thụ ít nước, ít năng lượng và ít tài nguyên thiên nhiên hơn.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO LEN MÓC NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO LEN MÓC NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO LEN MÓC NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO LEN MÓC NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO LEN MÓC NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO LEN MÓC NHIỀU MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng