ÁO LEN KẺ NGANG NHIỀU MÀU Chi tiết

 

MÀU: Stripes

4762/005

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO LEN KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO LEN KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara

Áo dệt kim, cổ tròn, cộc tay. Viền bo vải gân nổi.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO LEN KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO LEN KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO LEN KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO LEN KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO LEN KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO LEN KẺ NGANG NHIỀU MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng