ÁO LEN KẺ NGANG BẤT ĐỐI XỨNG Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng mù tạt

8689/492

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO LEN KẺ NGANG BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO LEN KẺ NGANG BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara

Áo len mỏng dệt kim, phối họa tiết kẻ ngang bất đối xứng hai bên thân áo. Dáng suông, cổ tròn, cộc tay.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 189 CM CỠ L

Hình ảnh 3 / ÁO LEN KẺ NGANG BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO LEN KẺ NGANG BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO LEN KẺ NGANG BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO LEN KẺ NGANG BẤT ĐỐI XỨNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng