ÁO LEN JACQUARD HỌA TIẾT HÌNH HỌC Chi tiết

 

MÀU: Nhiều màu

2142/004

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO LEN JACQUARD HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO LEN JACQUARD HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara

Áo dệt kim cổ tròn, cộc tay. Viền kiểu lượn sóng.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO LEN JACQUARD HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO LEN JACQUARD HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO LEN JACQUARD HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO LEN JACQUARD HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO LEN JACQUARD HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO LEN JACQUARD HỌA TIẾT HÌNH HỌC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng