ÁO LEN DỆT KIM CÓ TÚI Chi tiết

 

MÀU: Tự nhiên

5536/523

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO LEN DỆT KIM CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO LEN DỆT KIM CÓ TÚI từ Zara

Áo len chui đầu cổ tròn, tay dài. Cài khuy ở vai, có túi ngực.

Hình ảnh 3 / ÁO LEN DỆT KIM CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO LEN DỆT KIM CÓ TÚI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO LEN DỆT KIM CÓ TÚI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng