ÁO LEN DÁNG PON SÔ HỌA TIẾT VẶN THỪNG Chi tiết

 

MÀU: Màu đỏ

2209/600

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO LEN DÁNG PON SÔ HỌA TIẾT VẶN THỪNG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO LEN DÁNG PON SÔ HỌA TIẾT VẶN THỪNG từ Zara

Áo len cổ tròn, phối tua rua hai bên. Trang trí họa tiết đan vặn thừng phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO LEN DÁNG PON SÔ HỌA TIẾT VẶN THỪNG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO LEN DÁNG PON SÔ HỌA TIẾT VẶN THỪNG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO LEN DÁNG PON SÔ HỌA TIẾT VẶN THỪNG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng