ÁO LEN CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

5536/762

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO LEN CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO LEN CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara

Áo len cổ chữ V tay dài. Đính nhãn trang trí ở gấu.

Hình ảnh 3 / ÁO LEN CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO LEN CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO LEN CỔ CHỮ V KIỂU CƠ BẢN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng