ÁO KHOÁC NGOÀI VẢI LINEN KIỂU SƠ MI CÓ KHÓA KÉO Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

5661/491

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO KHOÁC NGOÀI VẢI LINEN KIỂU SƠ MI CÓ KHÓA KÉO từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO KHOÁC NGOÀI VẢI LINEN KIỂU SƠ MI CÓ KHÓA KÉO từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo khoác ngoài vải linen kiểu sơ mi, cổ tròn. Cài bằng khóa kéo. Dài tay. Gấu áo có luồn dây rút.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 189 CM CỠ L

Hình ảnh 3 / ÁO KHOÁC NGOÀI VẢI LINEN KIỂU SƠ MI CÓ KHÓA KÉO từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO KHOÁC NGOÀI VẢI LINEN KIỂU SƠ MI CÓ KHÓA KÉO từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO KHOÁC NGOÀI VẢI LINEN KIỂU SƠ MI CÓ KHÓA KÉO từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO KHOÁC NGOÀI VẢI LINEN KIỂU SƠ MI CÓ KHÓA KÉO từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO KHOÁC NGOÀI VẢI LINEN KIỂU SƠ MI CÓ KHÓA KÉO từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO KHOÁC NGOÀI VẢI LINEN KIỂU SƠ MI CÓ KHÓA KÉO từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng