ÁO KHOÁC PHỐI MÀU TƯƠNG PHẢN CÀI KHUY NGỌC TRAI Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

6254/009

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO KHOÁC PHỐI MÀU TƯƠNG PHẢN CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO KHOÁC PHỐI MÀU TƯƠNG PHẢN CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo khoác dệt kim cổ tròn, tay dài may viền màu tương phản. Cài bằng khuy ngọc trai phía trước.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO KHOÁC PHỐI MÀU TƯƠNG PHẢN CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO KHOÁC PHỐI MÀU TƯƠNG PHẢN CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO KHOÁC PHỐI MÀU TƯƠNG PHẢN CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO KHOÁC PHỐI MÀU TƯƠNG PHẢN CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO KHOÁC PHỐI MÀU TƯƠNG PHẢN CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO KHOÁC PHỐI MÀU TƯƠNG PHẢN CÀI KHUY NGỌC TRAI từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng