ÁO KHOÁC PARKA RẰN RI CÓ MŨ LIỀN Chi tiết

 

MÀU: Kaki

5992/663

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO KHOÁC PARKA RẰN RI CÓ MŨ LIỀN từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO KHOÁC PARKA RẰN RI CÓ MŨ LIỀN từ Zara

Áo khoác parka có mũ trùm đầu may liền, tay dài, cổ tay kiểu hai lớp. Cài khóa kéo ẩn dưới vạt che đính khuy bấm. Buộc dây ở eo, có túi phía trước. Đáp họa tiết.

Hình ảnh 3 / ÁO KHOÁC PARKA RẰN RI CÓ MŨ LIỀN từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO KHOÁC PARKA RẰN RI CÓ MŨ LIỀN từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO KHOÁC PARKA RẰN RI CÓ MŨ LIỀN từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO KHOÁC PARKA RẰN RI CÓ MŨ LIỀN từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO KHOÁC PARKA RẰN RI CÓ MŨ LIỀN từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng