ÁO KHOÁC DENIM LÓT LÔNG CỪU Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh dương đậm

5575/390

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO KHOÁC DENIM LÓT LÔNG CỪU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO KHOÁC DENIM LÓT LÔNG CỪU từ Zara

1. Chọn màu

Màu khác

Áo khoác denim, cổ phối lông cừu. Khuy cài. Túi ngực có nắp và khuy cài. Túi hai bên. Cổ tay áo có khuy cài.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 189 CM CỠ L

Hình ảnh 3 / ÁO KHOÁC DENIM LÓT LÔNG CỪU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO KHOÁC DENIM LÓT LÔNG CỪU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO KHOÁC DENIM LÓT LÔNG CỪU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO KHOÁC DENIM LÓT LÔNG CỪU từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO KHOÁC DENIM LÓT LÔNG CỪU từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO KHOÁC DENIM LÓT LÔNG CỪU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng