ÁO KHOÁC DÀI NHÚN BÈO PHÍA TRƯỚC Chi tiết

 

MÀU: Màu xanh nước biển

2587/444

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO KHOÁC DÀI NHÚN BÈO PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO KHOÁC DÀI NHÚN BÈO PHÍA TRƯỚC từ Zara

Áo khoác dài vải rũ, cổ tròn, dài tay. Nhún bèo dọc phía trước. Túi ẩn ở đường may phía trước. Cài phía trước bằng móc kim loại ẩn.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO KHOÁC DÀI NHÚN BÈO PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO KHOÁC DÀI NHÚN BÈO PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO KHOÁC DÀI NHÚN BÈO PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO KHOÁC DÀI NHÚN BÈO PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO KHOÁC DÀI NHÚN BÈO PHÍA TRƯỚC từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO KHOÁC DÀI NHÚN BÈO PHÍA TRƯỚC từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng