ÁO KHOÁC DÀI CÓ VE ĐÔI LẬT VÀO TRONG Chi tiết

 

MÀU: Màu vàng bò

2045/635

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO KHOÁC DÀI CÓ VE ĐÔI LẬT VÀO TRONG từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO KHOÁC DÀI CÓ VE ĐÔI LẬT VÀO TRONG từ Zara

Áo choàng dáng dài có ve áo đôi lật vào trong, dài tay. Túi may viền 2 bên. Cài khuy bấm ẩn.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO KHOÁC DÀI CÓ VE ĐÔI LẬT VÀO TRONG từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO KHOÁC DÀI CÓ VE ĐÔI LẬT VÀO TRONG từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO KHOÁC DÀI CÓ VE ĐÔI LẬT VÀO TRONG từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO KHOÁC DÀI CÓ VE ĐÔI LẬT VÀO TRONG từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO KHOÁC DÀI CÓ VE ĐÔI LẬT VÀO TRONG từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO KHOÁC DÀI CÓ VE ĐÔI LẬT VÀO TRONG từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng