ÁO KHOÁC BOMBER TAY THÊU HỌA TIẾT Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

9006/661

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO KHOÁC BOMBER TAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO KHOÁC BOMBER TAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara

Áo khoác bomber cổ tròn, tay dài thêu họa tiết. Cài khuy và có túi phía trước.

Hình ảnh 3 / ÁO KHOÁC BOMBER TAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO KHOÁC BOMBER TAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO KHOÁC BOMBER TAY THÊU HỌA TIẾT từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng