ÁO KHOÁC BO VIỀN LƯỢN SÓNG KHÁC MÀU Chi tiết

 

MÀU: Màu đen

9919/003

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Hình ảnh 1 / ÁO KHOÁC BO VIỀN LƯỢN SÓNG KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO KHOÁC BO VIỀN LƯỢN SÓNG KHÁC MÀU từ Zara

Áo khoác dệt kim cỡ midi, cổ chữ V, dài tay, bo viền kiểu lượn sóng màu tương phản ở miệng túi, cổ tay và gấu áo.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 179 CM

Hình ảnh 3 / ÁO KHOÁC BO VIỀN LƯỢN SÓNG KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO KHOÁC BO VIỀN LƯỢN SÓNG KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO KHOÁC BO VIỀN LƯỢN SÓNG KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO KHOÁC BO VIỀN LƯỢN SÓNG KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO KHOÁC BO VIỀN LƯỢN SÓNG KHÁC MÀU từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO KHOÁC BO VIỀN LƯỢN SÓNG KHÁC MÀU từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng