ÁO KHOÁC BLAZER KẺ CA RÔ VẠT CHÉO Chi tiết

 

MÀU: Màu xám

2072/611

2. Chọn cỡ

CHỌN CỠ

Xử lý đơn hàng
Hình ảnh 1 / ÁO KHOÁC BLAZER KẺ CA RÔ VẠT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 2 / ÁO KHOÁC BLAZER KẺ CA RÔ VẠT CHÉO từ Zara

Áo khoác cổ ve lật, dài tay. Túi hai bên có nắp. Thân áo phía trước đắp chéo, cài bằng khuy.

CHIỀU CAO NGƯỜI MẪU: 178 CM

Hình ảnh 3 / ÁO KHOÁC BLAZER KẺ CA RÔ VẠT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 4 / ÁO KHOÁC BLAZER KẺ CA RÔ VẠT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 5 / ÁO KHOÁC BLAZER KẺ CA RÔ VẠT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 6 / ÁO KHOÁC BLAZER KẺ CA RÔ VẠT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 7 / ÁO KHOÁC BLAZER KẺ CA RÔ VẠT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 8 / ÁO KHOÁC BLAZER KẺ CA RÔ VẠT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 9 / ÁO KHOÁC BLAZER KẺ CA RÔ VẠT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 10 / ÁO KHOÁC BLAZER KẺ CA RÔ VẠT CHÉO từ Zara
Hình ảnh 11 / ÁO KHOÁC BLAZER KẺ CA RÔ VẠT CHÉO từ Zara
Giao hàng
Đổi và trả lại hàng